top of page

אותיות נעות בחינוך המונטסורי

ד"ר מריה מונטסורי הצליחה לזהות את שלבי הרגישות אצל ילדים. היא ראתה שילדים בגילאי 3.5 ארבע מתחילים לפתח רגישות לכתיבה, כלומר מתעניינים בכתיבה. אם הייתם בחברת ילדים בגילאים האלו, בוודאי שמתם לב שהם אוהבים להסתובב עם פנקס ועט לשרבט כל מיני דברים ולספר לנו מה הכתבו, או לשאול אותנו - מה כתוב?

מונטסורי האמינה וכמובן צדקה, שבשלב הזה אפשר להתחיל לחשוף לצלילי האותיות והילד יכול ללמוד לקרוא.. אבל מה עושים עם הרצון שלהם לכתוב? בגיל הצעיר הזה, היד לא ממש בשלה להחזקת עיפרון וכתיבה יציבה וכדי לתת לילד את המענה לכתיבה יצרה מונטסורי את האותיות הנעות.


האותיות הנעות מאפשרות לילדים לכתוב בלי להתעמת עם הקושי הפיזי לכתוב וכך בעצם מתאפשרת הבשלה לכתיבה תוך כיבוד הילד וניצול תקופת הרגישות . וזה פשוט קסם.

החשיפה הזו נותנת לילדים תחושת הצלחה, גדילה והעצמה.

כשאנו פוגשים ילדים גדולים יותר שנמנעים מכתיבה, ניתן לחשוף אותם אל הערכה ולרוב הם מאוד יאהבו זאת והיא תאפשר להם לעשות מעבר קל יותר לכתיבה עצמה.


בערכת האותיות ישנן חמש אותיות אדומות מכל סוג, אותיות סופיות, אותיות אהוי כחולות, וניקוד.

אפשר להשתמש בקופסא על ידי העתקת מילים , המצאת מילים, כתיבת משפטים וכל העולה על מוחכם היצירתי ויאפשר לילדים לתרגל קריאה וכתיבה באופן שמותאם ליכולות שלהם.Commenti


bottom of page