top of page
גופים גאומטרייםGeometric Solids

גופים גאומטרייםGeometric Solids

₪682.00מחיר

קופסת עץ גדולה המכילה  חמש צורות מישור מעץ צבועים בכחול  :כדור, חרוט, אליפסואיד, קוביית גליל ,פירמידה מבוססת מרובעת, פירמידה משולשת מלבנית ביצית, פירמידה מנסרת משולשת. ושלושה מעמדי עץ לגופי הגאומטריה.

מומלץ לרכוש בנוסף את הבסיסי גופים גיאומטריים עם קופסה על מנת להעשיר את הלמידה.

מוצרים דומים