top of page
דפי תרגול למשחק הבולים  Stamp Game Paper

דפי תרגול למשחק הבולים Stamp Game Paper

₪68.00מחיר

דפי תרגול לקופסת הבולים. בדפים ישנם ריבועי תרגילים המחולקים לפי הגישה העשרונית ובאופן מאורגן ומסודר לכתיבת התרגיל ופתירתו. דפים אלו עוזרים בסדר ואירגון ולמידה לכתיבה במחברת , מקלים על הילדים בכתיבת התרגילים  ובשמירה על חוקי החשבון והריכוז.

מוצרים דומים