top of page
מעוף הציפור bird's eye view

מעוף הציפור bird's eye view

₪2,560.00מחיר

מעוף הציפור הינה פריסה מיוחדת אשר מאפשרת לילדים לראות את כל המערכת העשרונית. הערכה מכילה

45 קוביות אלף

45 ריבועי מאה

45 מוטות עשר

100 יחידות חרוזים מוזהבים בקופסת פלסטיק שקופה

מספרי עץ 1-9000 עם קופסא

מוצרים דומים