top of page
ספרות חריטה Hollow Numbrellas

ספרות חריטה Hollow Numbrellas

₪156.00מחיר

מספרי החריטה משמשים את הילדים לאחר ההתנסות עם מספרי החישה. בעזרת דגם העט הילדים "מציירים " את המספרים על גבי לוחות העץ ומתאמנים בכתיבה לקראת המעבר לדף.  קופסת עץ ובתוכה לוחות עץ בצבע ירוק  מחורצות במספרים 0-9 עם עט דגם עץ.

מוצרים דומים