top of page

שפה

כאשר ילד לומד לכתוב ולקרוא הוא עולה שלב ביכולת העצמאות והתקשורת עם העולם. חומרי הלמידה המונטסורים שמים דגש על למידה חושית וחווייתית מותאמת גיל עבור הילד אשר תקדם אותו באופן הנכון והמתאים עבורו ותהפוך את לימוד השפה והדיקדוק לחוויה נעימה, אשר מוטמעת בו.

    bottom of page